Historien om Vikingerne
Foredragsholder og guide ved Vikingspillet i Frederikssund, Ingelise Larsen
spacer.jpg (516 bytes)
spacer.jpg (516 bytes)
Vikingetiden strækker sig over en periode fra år 793 med det store overfald på klosteret i Lindisfare, til det afgørende og knusende slag ved Hastings i år 1066 den 14. oktober.

Troen på vikingetiden var hedensk d.v.s. man havde mange guder. Kristendommen kom til Danmark i år 950 med de første kloster i Hedeby, Århus og Ribe - Kong Harald Blåtand lod sig døbe i år 960 og dette år er den kristne tros dåbsdag.

Vikingerne er mest kendt for sine plyndringstogter i England og det nordlige Europa, men en stor skare har også bevæget sig mod øst for at finde nyt land, hvor de kunne kolonisere sig. Her tog de rejsen gennem de russiske floder og ad den vej kom de ud til Sortehavet. Så langt ude som til Bagdad har de været. Dette bevises gennem de jordfund der er gjort i Danmark.

De danske konger har haft sæde i Lejre ved Roskilde og har brugt Roskilde fjord til at komme ud til havet.

I Frederikssund er der fundet - i årene 1997-1999 - 36 grave som indeholdt skeletter af både kvinder og mænd. Disse kan dateres til årene 600 - 900.

Rekonstruktioner af huse fra Hornsherred

I 1994 opdagede man et fund af en by ved Vestby mark ved Selsø. Denne bestod af ca. 36 grubehuse som kunne dateres til årene 700-1000. I 1995 endnu udgravning af et 25 m langt "Langhus" af typen, som er kendt fra de store fæstningsanlæg ved bl.a. Trelleborg og Fyrkat. Langhuset er dateret til årene 950-1050. Alle renkonstruktioner kan i dag ses på Kalvø i Frederikssund og af vikingeskelletterne er der 2 kvinder udstillet på Egnsmuseet "Færgegården" .

Til forsiden