Vasilis' tale ved Argonaftes' 10 års jubilæumsfest den 31. januar 2004 på restaurant Kreta, Vanløse

 

Mine damer og herrer Kære venner og medlemmer Jeg vil gerne takke jer alle, som er samlet her i dag for at fejre 10-årsdagen for vor forening "Argonaftes" sammen med os.

Vor forening startede i det små i en atmosfære af glæde, godt humør og god vilje, på initiativ af en gruppe af mine elever, som sammen med mig erkendte et behov for at lære at kende og forene de to folks - danskernes og grækernes - kultur.

Personligt mener jeg, at der er mange ting, som forener os. Begge folk har et specielt forhold til havet. Det ene land ligger i Europas sydlige spids, mens det andet er i den modsatte nordvestlige ende.

Begge folkeslag har altid været udfarende, har sejlet til fjerntliggende lande, mødt andre folkeslag, andre skikke og traditioner og på den måde samlet nyttig erfaring for vor fremtid. I ca. 1600-tallet før vor tidsregning startede "Argonaftes" - en gruppe bestående af tidens havguder, helte og kongelige sønner - en lang rejse på Sortehavet, Det Kaspiske Hav, Atlanterhavet, Canada, Central- og Sydamerika. En lignende rejse foretog vikingerne i ca. 700-tallet efter Kristus.

I de 10 år, som foreningen har virket, har vi haft mange arrangementer såsom museumsbesøg, udflugter til danske borge og slotte, tur til Det Kongelige Teater, foredrag ved professorer, som fortalte om Argonaftes og vikingerne, vi har afholdt jule- og påskefester ifølge begge folks traditioner, undervisning i græske og danske traditionelle danse og inviteret store dansetrupper fra Grækenland. På rejser til Grækenland har vi besøgt arkæologiske områder, traditionelle bebyggelser, besøgt foreninger, hvor vi har været gæster hos organisationer i de små byer og på den måde oplevet Grækenlands virkelige kultur. Oplevelser, som var anderledes i forhold til det, man møder under sommerferien som turist blandt turister.

I disse 10 år har der været nogle perioder med problemer, men i dag er vi alle her, stærke og med en vidunderlig bestyrelse, som altid står til jeres rådighed og satser på at udføre det, der er bedst for foreningen. Inden jeg slutter, vil jeg takke alle dem, som tidligere har været med i bestyrelsen og især mine nuværende samarbejdspartnere:

næstformand Lisbeth Grafmøller,
vor indtil sidste år sekretær Nina Horndorf, som ikke er tilstede grundet arbejdsforpligtelser,
vor nuværende sekretær Janne Frausing, som også har været sekretær i tidligere perioder og mangeårigt medlem af bestyrelsen,
vor kasserer Jytte Gerving og
bestyrelsesmedlem Linda Hvid.

Til forsiden