Nyhedsbrev nr. 25 - januar 2008
Web-adressse:	www.argonaftes.dk
E-mailadresse:	argonaftes@mail.dk
Gironummer:	573 7540

Bestyrelsen:
Formand: 		Vasilis Stefanou 35816852
Næstformand: 	Lisbeth Grafmøller 32585751
Kasserer:     	Jytte Gerving 46731708
Sekretær:     	Janne Frausing 38600380
Medlem: 		Lone Bang 26139368
Suppleant:        Birthe Leth Nielsen 39625250
 
Kære medlem

RIIIIIGTIG GODT NYTÅR !!!
Hvis du ikke har meldt dig til god mad og levende græsk musik på fredag –
den 18. – så kan du nå det endnu. Mød op med en ret til buffeten og drikkevarer til dig selv. Det koster GRATIS!! for medlemmer og 50 kr. for gæster.
…og til fastelavn den 3. februar i Dragør. Kom og se rytterne slå til tønden på hesteryg. Det koster også GRATIS!! Du får endda punch og fastelavns­boller med i prisen.
…så er der selvfølgelig generalforsamlingen den 17. februar med årets store bankospil. Kan du bidrage med sponsorgaver, modtages de med tak.
…og i marts kan du komme på rundvisning i de flotte bygninger i DR Byen; der er plads til 20, så det er først til mølle – medlemmer får fortrinsret. Det koster også GRATIS!! for medlemmer (spar 100 kr.!!) og 50 kr. for gæster.
Læs mere under kommende arrangementer.
Vi har fået ny Webmaster: Jørgi. Vi er rigtig glade for, at han vil tage en tørn med vores hjemmeside.
Mht. Bella Center rejsemesse 2008, så vides det i skrivende stund ikke, om Argonaftes deltager.
 
Vasilis er i fuld gang med danseundervisningen: mandage 19-21 på Bellahøj Skole, tirs­dage 19-21 samme sted, onsdage 19-21 på Dr. Anne-Marie Centret, torsdage 19-21 på Ny Hollænder Skole og søndage på Katrinedal Skole.
Som nævnt i sidste nyhedsbrev afholdes der danseseminar med Thanassis Mpeas (vi beklager det forkerte efternavn i sidste brev) den 8.-9. marts på Bellahøj Skole. Thanassis er en professionel danser og dan­se­instruk­tør fra Volos og har undervist i mange år både i og uden for Grækenland. Kursus­pris 380 kr. for 2 dage: lør 11-17 (inkl. 1 times frokostpause), søn 9-12. Tilmelding med betaling til Vasilis eller på foreningens giro, frist 1. marts. Se desuden vedlagte flyer.
Argonaftes modtog i november et tilskud fra Den Græske Am­bas­sade, hvorfor en meget stor tak rettes til ambassaden. Det er en stor hjælp for vores lille forening.
Apropos penge, så er det tid for betaling af kontingent. Girokort er vedlagt, og betalingsfristen er 1. februar. Kontingentet er fortsat 175 kr. – de næste i husstanden 125 kr., børn under 18 år 50 kr.
Du skal have betalt kontingent for at være stemmeberettiget på general­forsam­lingen. Bemærk at der under punkt 7 ønskes kommentarer til Argo­naftes’ deltagelse i Kulturhavn. I sidste nyhedsbrev skrev vi følgende:
Deltagelsen i årets Kulturhavn har givet blandede tilbagemeldinger, og da vi har været med siden Kulturhavn startede i 2001, har bestyrelsen evalueret og bl.a. fundet det nød­ven­­digt at gøre vores optræden mere publikums­venlig. Vi skal tænke lidt mere i at gøre publikum interesserede og at hverve medlemmer. Vi har nogle idéer, og har du forslag og/eller feed back, hører vi det gerne.
Så gå gerne lidt i tænkeboks og meld tilbage på generalforsamlingen.
Og har du idéer/ønsker til arrangementer, så hører vi det meget gerne.
 
De venligste hilsner
Bestyrelsen, januar 2008

------------------------------  SIDEN SIDST  ------------------------------

30/11-07: Filmaften. Filmen ”300” på medborgerhuset Pilegården i Brønshøj. Måtte desværre aflyses pga. for få tilmeldinger.
9/12-07: Julemarked. Skøjtning og julemarked i Nyhavn. Ikke det store hit. 8 deltagere. Hverken vejr, skøjtebane eller marked var værd at råbe hurra for, men gløgg/kaf­fe/kakao og æbleskiver var gode! Det var selskabet også!!
---------------------  KOMMENDE ARRANGEMENTER  ----------------------
invitér gerne venner og familie
SAMMENSKUDSGILDE:
Fredag den 18. januar kl. 19.00
Jamen så kom dog og hold fest!! Indbydelse er udsendt på mail og med alm. post til de, der ikke har oplyst en mailadresse. Vi ses på Dr. Anne-Marie Centret, Solbjerg Have 7 på Frederiksberg. Medbring en ret til buffeten og egne drikkevarer. Det er gratis for medlem­mer og koster 50 kr. for gæster.
 
FASTELAVN:
Søndag den 3. februar kl. 15.00
Fastelavnsridning i Dragør, hvor vi ser fastelavnstøndeslagning fra hesteryg efter vi har nydt varm punch og fastelavnsboller. Vi mødes på havnen ved Dragør Strandhotel kl. 15. Tøndeslagningen er kl. 16. Deltagelse er gratis. Gæster er velkomne.
Tilmelding til Lisbeth senest 27. januar på mail lgraf@sundbynet.dk eller tlf. 32 58 57 51.
GENERALFORSAMLING:
Søndag den 17. februar kl. 16.30
Se vedlagte indkaldelse og teksten nederst side 2.
DR Byen
Lørdag den 29. marts kl. 15.00
Kom med på rundvisning i de flotte, nye bygninger i DR Byen; der er plads til 20 på rundvisningen, så det er først til mølle. Det er gratis for med­lem­mer og 50 kr. for gæster. Hvis der ikke er plads til medlemmer, der melder sig til inden fristen, kan tilmeldte gæster risikere at måtte vige, for medlemmer har fortrinsret. Vi mødes i DR Byens foyer kl. 14.45 senest!  Rundvisningen starter kl. 15 og tager ca. 75 minutter.
Bindende tilmelding til Janne på sms til 60 65 10 22 eller mail til mumimy@yahoo.dk senest den 1. marts (men du skal nok regne med hurtig overtegning).
Karen Blixen Museet.
Vi håber på at kunne få booket en rundvisning søndag den 25. maj.
Så sæt allerede dagen af i din kalender. Entré koster 45 kr. (40 hvis vi er mange nok). Rundvisningen vil være gratis for medlemmer, 40 kr. for gæster. Mere info i næste ny­heds­brev.