Nyhedsbrev nr. 8
spacer.jpg (516 bytes)
spacer.jpg (516 bytes)
Formand: Vasilis Stefanou/ Næstformand: Lisbeth Grafmøller/ Sekretær: Nina Homdorf/  Kasserer: Jytte Gerving / Bestyrelsesmedlem: Linda Hvid

 

Kære Medlemmer!
    

10. februar 2003

Vi har nu fået web-siden, som endnu har nogle mangler, men det kommer hen ad vejen. Den vil vi bruge til diverse informationer om vores forening, krydre den med billeder og nogle links til interessante web-steder. Vores e-mailadresse: argonaftes@mail.dk

Den Græske Ambassade, som vi har kontaktet med henblik på deltagelse omkring De Olympiske Lege i Athen 2004, har svaret os, at de gerne vil have, at vi medvirker i arrangementerne op til De Olympiske Lege.

Vi har planer om at fremstille en brochure, men foreløbig er indholdet ikke helt fastlagt.

lVi holdt glöggaften og generalforsamling hos Vasilis den 1. december 2002.

Det blev vedtaget at flytte den ordinære generalforsamling til februar måned fremover, således at regnskabet kan følge kalenderåret. Det bevirker nogle vedtægtsændringer, som så tages op på den førstkommende generalforsamling den 10. februar 2003.

Den 16. december 2002 holdt vi julefest på Kreta, Jyllingevej med en dejlig julemiddag, dans og bankospil. En rigtig god aften.

Den 18. januar 2003 besøgte vi Nationalmuseet og så den permanente udstilling fra Cypern og Rhodos. Det var spændende at se, så meget græsk kunst, der er på Nationalmuseet, meget mere end på Glyptoteket, som jo ellers er kendt for sin store samling.

Så er ARGONAFTES inviteret med til Kulturhavn 2003, som foregår fra den 31. juli til den 3. august. Vi har valgt at deltage med et børnehold lørdag og et voksenhold både lørdag og søndag og vort ønske er kl. 15,00 begge dage, men det får vi først svar på medio marts.

Vi har også talt om en rejse i februar 2004 evt.til Pelepones. Sig om I er interesserede.

Arrangementer

Lørdag d. 15. marts:
Den Græske Forening i Lund fejrer 30 års jubilæum og vores dansetrup skal over og optræde. Vi vil så arrangere en samlet tur der over. Indgangen koster Svkr.100,- , vil man også spise er prisen ca. 200,- Festen holdes på Hotel Scandic i Lund, hvor vi vil undersøge mulighederne for overnatning. Tilmelding til: Vasilis 3581 6852 eller Nina 2674 9463.

Lørdag d. 12. april:  
Tur på Bakken med børnene. Vi mødes kl. 15,00 ved den røde port ved Klampenborg station. ARGONAFTES gi’r en is og én tur i en af forlystelserne. Tilmelding til Vasilis 3581 6852 eller Nina 2674 946

Mandag d. 21. april (2. Påskedag):
Tur til Gavnø Slot, som ligger ved Næstved i en meget skøn blomsterpark. Det er et meget spændende slot med en klosterkirke, malerisamling, brandværnshistorisk museum, sommerfugleland og café. Vi mødes kl. 10,00 ved Hovedbanegården på den side ved banegårdsgraven (Frihedsstøtten). Medbring en madpakke. Prisen for indgang er kr. 55,- for voksne, børn under 12 år, gratis. Transportprisen kan vi endnu ikke sige, det kommer an på om vi kører i biler eller med tog og bus. Tilmeld jer hurtigt og senest den 1. april, så vi kan tilrettelægge turen. I får så hurtigt derefter endelig besked. Tilmelding til Jytte Gerving 4673 1708.

Lørdag d. 24. maj:
Kanalrundfart med Nettobådene fra Kronometertrappen ved Holmens Kirke, hvor vi mødes kl. 14,45. Husk regntøj i tilfælde af regn. Pris kr. 25,- for voksne og 10,- for børn. Bagefter gi’r ARGONAFTES en øl/vand/kaffe et ikke nærmere bestemt sted. Tilmelding senest den. 15. maj. Tilmelding til Lisbeth Grafmøller 3258 5751 / 6066 5751

Lørdag d. 2. og søndag d. 3. august:
En af ARGONAFTES’  dansegrupper samt en børnegruppe danser på Kulturhavn 2003 på Islands Brygge. Nærmere besked om tidspunkter i næste nyhedsbrev.

Nyt fra Vasilis

Fredag d. 14. februar:
Vinterfest på Akropolis kl. 19,00

Onsdag d. 16. april:
Goodbye Party kl. 19,00 med de sædvanlige flotte opvisninger af alle danseholdene. Stedet er endnu ikke fastlagt: Nærmere herom senere.

Næste nyhedsbrev forventes udsendt ultimo juni.

Formand: Vasilis Stefanou tlf. 35816852
Næstformand: Lisbeth Grafmøller tlf. 32585751/60665751 lisb.g@get2net
Sekretær: Nina Horndorf tlf. 26749463
Kasserer: Jytte Gerving tlf. 46731708  j.gerving@mail.tele.dk
Bestyrelsesmedlem: Linda Hvid tlf. 38797585 l.hvid@mail.dk

Til forsiden