Formandens beretning. 2011.

Det har været et godt år for Argonaftes, vi ligger fortsat på det samme medlemstal som tidligere år.

Forårssæsonen har budt på flere spændende arrangementer, med en enkelt aflysning, efteråret har også budt på nogle nye tiltag i foreningen og spændende arrangementer.

Vi har i bestyrelsen lagt hovederne i blød for at finde på nogle nye tiltag. Bl.a. har vi fundet nogle nye rundvisninger og Janne har taget initiativ til et nyt nyhedsbrev, som jo er blevet til et foreningsblad.

Af arrangementer kan nævnes:

At D. 5 februar havde vi en tur til Malmø, med besøg hos Babis’ restaurant Akropolis. Der var kun få deltagere, men det blev til en meget hyggelig aften med danseopvisning, masser af græsk mad, hygge og græsk stemning.

D. 20 februar havde vi vores generalforsamling med det efterfølgende traditionelle banko spil.

D. 12-13 marts havde vi besøg af Mithos og 2 piger fra Volos, som skulle undervise os i Latindanse. Der var et meget flot deltagerantal, og det blev til 2 meget hyggelige dage med masser af Latindanse. Lørdag var alle på Dalle Valle og spise efter kursusdagen.

I maj havde vi planlagt en tur til Arken, men den måtte aflyses p.gr.a. for få tilmeldinger.

I august havde vi igen en gruppe af Argonaftes danser inde og lave 2 meget flotte opvisninger ved kulturhavn. Vi fik meget positiv tilbagemelding begge dage fra tilskuerne, og fik vist hvad vores lille forening er for en.

D. 18 november havde vi en spøgelsesrundtur rundt i Københavns gader og gårde. I mørket og ved en stavlygtes skær fik vi fortalt en masse spændende gysende historier af en guide fra Ghosttour. Vi hørte bl.a. om lille Anna, der endte sine dage oppe på loftet af et hus i Nyhavn på sit vaskeri, hvor hendes forladte mand havde hængt på grund af ulykkelig kærlighed. Det siges at man stadig kan høre lyde når man en stille nat går forbi huset i Nyhavn.

Vi hørte også om hvorfor fanden er løs i Laksegade, hvorfor der er altid er en sten løs i Holmens kirke hvor Tordenskjold er begravet, og hvorfor den lille pige fra Gjedde døde og mange flere spændende historier. Men en ting vi alle kunne slå fast som var med på rundturen er ” at der er mere mellem himmel jord”. Vi sluttende aftenen af med noget at styrke os på, på cafe’ Axelborg.

D.4 december havde vi en tivolitur. Der var ikke mange tilmeldte, men dem der var med havde en hyggelig tur rundt i haven og sluttede af med at varme sig på gløgg og æbleskiver.


Af dansearrangementer kan nævnes at Argonaftes havde en danseopvisning på Malmøturen på Babis’ restaurant.

Argonaftes blev kontaktet af Pia Kjærsgårds sekretær i forhold til at hun deltog i ”4 stjerners middag” med Græsk tema og havde brug for nogle dansere til at komme med et græsk islæt på hendes middag. Det var Vasilis og Lone som var med hos Pia Kjærsgård og de været i tv flere gange med i programmet.

Igen i år deltog Foreningen i Kulturhavn den første weekend i August. Det var 2 meget flotte opvisninger vi kunne vise og der var stor tilslutning og opbakning fra publikum.

Men der har også været et meget stort planlægnings arbejde i forhold til at få tilpasset opvisningen især fordi der kom flere afbud som tiden nærmede sig kulturhavnen og der bl.a. også var problemer med at skaffe øvelokaler.


Vi har i år ikke modtaget nogen kulturstøtte fra det Græske kulturminsterium gennem den Græske ambassade, grundet den økonomiske krise i Grækenland. Lige så har vi heller ikke været til Åbenhus arrangement i , Ambasadørens hus, da der ikke blev afholdt noget arrangement i forhold til deres nationaldag.


Vi har med initiativ fra Janne, fået et meget nyt og flot nyhedsbrev/blad op og stå. Det bliver fremover udgivet 4 gange årligt og kommer til at indeholde indlæg fra jer medlemmer. Det er her at I kan komme med jeres besyv, fortælle om nogle af jeres spændende rejser til Grækenland el. den store verden, spændende opskrifter, komme med jeres mening og ”lidt af hvert” og være med til at sætte jeres præg på foreningen og bladet.

Så vi håber meget på at I alle vi være med til at bidrage med noget til bladet så det bliver mere interessant og vi gennem det kan gøre opmærksom på vores lille forening.


Til slut vil jeg gerne takke jer alle sammen for jeres altid positive deltagelse ved vores arrangementer. Det er rigtig rart for os, at der har været stor interesse for de nye ting vi har og har haft på programmet. Vi vil også i år, finde på nye og spændende rundture, film og temaaftner og andre danseoplevelser og med jeres forhåbentlige store interesse, vil det gøre planlægningen mere spændende for os, og opretholde lysten til at finde på nyt.

Jeg vil gerne takke bestyrelsen for det store og altid positive arbejde med vores foreningsarbejde, for alle de nye tiltag der er kommet i vores forening. Jeg håber at vi fortsat vil blive modtaget positivt fra jer medlemmer og at I vil vise en større interesse for vores mange nye og spændende ting der er og vil komme på programmet, at I vil være med til at gøre vores medlemsblad interresant for andre at læse, send indlæg til bladet og bruge det som en måde at vise jeres mening ud ad til.

Det er jo en ny måde at vi også kan gøre opmærksom på vores lille forening.

Tak til Jørgi for det flotte arbejde med vores hjemmeside og holde den opdateret.

Tak til alle for alt i 2011.