Formandens beretning for 2007


Det har igen i år været et godt år for Argonaftes. Vi har haft en masse gode arrangementer, dog med et par aflysninger gr. manglende tilmelding.

Vi ligger fortsat på et stabilt medlemstal. Vi har haft et par udmeldelser, men har også hvervet nye medlemmer. Så vi ligger fortsat på 50 medlemmer, hvilket vil sige at være pænt, for en lille forening som vores.

Af danse arrangementer kan nævnes, at vi var blevet inviteret til at deltage i et jubilæumsarrangement ved åbning af rejsemessen i Bella Centret, hvor bl.a. vores kulturminister deltog, samt ejerne fra de forskellige rejsearrangører.

Vi deltog i et show, som en del af et tema, hvor en masse lande var representeret med deres dansestil. Vi dansede et lille sammensat program med Zorbas og var så en del af det store show, hvor alle lande deltog i en lille koreografi.

Der var så en lille gruppe der optrådte lørdag og søndag ved selve messen, for den tyrkiske stand.


I juni var der så igen en gruppe i Athen bestående af børn og voksne. Der optrådte Argonaftes om mandagen, og ikke som først forventet til 2 optrædende. Der blev i sidste øjeblik lavet om på programmet, som også først blev tilsendt få dage inden arrangementet, hvilket medførte at de der var taget ned for at støtte foreningen og se danseoptræden, ikke kunne få den oplevelse.

Vi har i bestyrelsen snakket om den meget mangelfulde planlægning og det store stykke arbejde danserne lægger i, og den store udgift der jo følger med, at vi vil overveje om vi skal deltage fremover. Vi har også snakket om der vil blive lavet et brev med vores tilbagemelding på den mangelfulde og ikke særlig godt arrangeret danseopvisning.

Men selve opvisningen gik godt og det var sjovt at deltage og møde de andre lande og se deres opvisning.


I august havde vi igen en dansegruppe inde ved kulturhavn lørdag og søndag.

Der er kommet forskellige tilbagemeldinger fra bl.a. publikum og deltagerne som vi har taget til efterretning og har diskuteret i bestyrelsen.

Vi har snakket om at det skal være en opvisning der skal vise hvad vi kan eller om det skal være opvisning der evt. skal hverve nye medlemmer og vække publikums interesse for den græske dans og evt. få flere danse med som publikum kan deltage i.

Dette punkt vil vi vende tilbage til i forhold til dagsorden.


Af arrangementer kan nævnes at vi d. 19-1 havde vinsmagningsaften.

Vi havde fået Thomas Rask fra Dionysos wine, til at komme og fortælle lidt om de gode græske vine.

Det var meget inspirerende og interessant at høre om vinene og især at smage dem.

Vi fik prøvesmagt 3 hvide, 5 røde og 1 dessertvin.

Der var også hyret en meget god kok fra Bellota, som havde tilberedt en 5 retters menu. Det var utrolig lækker mad.

Der var til denne aften én stor tilmelding, og det blev en meget hyggelig og spændende aften og der var vist mange der fik smag for de gode vine og som fik bestilt vin til eget brug.


I februar havde vi arrangeret dansekursus med Petros Selkos, som blev aflyst p.gr.a. alt for få tilmeldinger.


d.11-2 havde vi generalforsamling og banko spil. Der var et pænt stort fremmøde og mødet forløb godt og stille. Bankospillet var meget hyggeligt og alle næsten gik hjem med en gevinst enten stor eller mindre, men alle fik del i de mange flotte sponsorgaver som vi havde fået ind.


I marts var Argonaftes inviteret til åbenhus arrangement i ambassadør villaen i Hellerup, i anledning af den græske nationaldag. Her deltog flere medlemmer fra Argonaftes.


D. 6-5 havde vi en meget interessant rundtur i Operaen, som var meget spændende og flot. Vi fik set det imponerende bygningsværk, kom op og ned og rundt i alle gangene, i øvestudierne og var både foran og bagved scenerne og fik et par sjove historier med på turen. Vi fik fortalt om alle de overvejelser og ideer bag arkitekturen og om alle de mange problemer byggeriet stødte på.

Vi afsluttede dagen med middag på Akropolis.


D. 11-5 var bestyrelsen inviteret til ambassaden for at hilse på den nye tiltrådte ambassadør og til at fortælle lidt om vores forening, og hvilke ideer vi arbejder på i fremtiden. Bl.a. at arrangerer et foredrag med nogle fra Havhingstens færd ned gennem Europa, og Argo’s færd op til Rusland.

Og at få en musiker op fra Grækenland, som spiller på mange forskellige gamle instrumenter og til at fortælle om dem.

Begge dele er noget som kræver stor planlægning og økonomisk støtte, og ambassadøren var meget interesseret i at være os behjælpelige med begge dele.


D.3-6 havde vi arrangeret en tur til Andelsbyen Nyvang, den blev desværre aflyst gr. manglende tilmelding.


D. 30-11 Havde vi arrangeret en filmaften i Brønshøj medborgerhus, med billig buffet og filmfremvisning af filmen ”300” om Frank Millers genfortælling af slaget ved Thermopylæ om de 300 spartaners slag mod den Persiske Kong Xerxes hær.

Denne aften blev desværre også aflyst grundet manglende interesse.


Året sluttede af med en hyggelig tur til Nyhavn i december. Hvor vi så lidt på julemarkedet derinde og sluttede af med Gløøg og æbleskiver til at varme os på.


Af kommende arrangementer kan nævnes at der er dansekursus d. 8-9/3 af Thanasis.

En meget dygtyg underviser og danser fra Volos, som bl.a. vil undervise i danse fra Konitsa,Øst-Romylia,Karpatos og Naxos.

Så har vi en rundtur i Dr.byen som på nuværende tidspunkt er ved at være lukket for flere tilmeldinger.

Også arbejder vi på en forårstur til Karen Blixens hus med en rundvisning og evt. en tur i parken hvor vi evt. skal spise vores medbragte picnickurv.


Ja, 2007 har igen været et godt år for Argonaftes, hvor året har været kombineret af danseoplevlser og kultur oplevelser både med islæt fra det danske men også det græske.

Vi vil gerne takke alle jer medlemmer der har deltaget i vores arrangementer og for jeres altid positive deltagelse og tilbage meldinger. Men vi håber nok på at vægge nogle flere medlemmers interesse for det vi planlægger.

Vi har jo måtte aflyse flere arrangementer i år, og det er jo lidt ærgerligt når der er lagt et stort stykke arbejde i planlægningen.

Vi har prøvet at gøre året spændende og finde på nye ting, så den eneste måde at vi kan gøre det endnu bedre er jo hvis I evt. deltager eller giver os en tilbagemelding på manglende interesse i at deltage.

Jeg vil også gerne takke bestyrelsen for et godt, positivt og seriøst samarbejde.

Der er jo mange arbejdsopgaver i foreningen, og der bliver altid lagt et stort tidskrævende stykke arbejde i og det vil jeg gerne sige alle tak for, det er jo det der er med til at skabe en god forening og give jer medlemmer nogle interessante oplevelser.


Så vil jeg til sidst gerne takke Jørgi, han er blevet vores nye webmaster, og skal fremover varetaget arbejdet med vores hjemmeside.

Vi har snakket om at den i fremtiden skal gøres mere interessant og spændende, og

Vi er sikker på Jørgi nok skal lægge et godt stykke arbejde i det, og vi ser frem til vores samarbejde.


Til slut vil jeg gerne takke alle medlemmerne for jeres altid positive og imødekommende måde at være på, det er jo med til at skabe et godt socialt samvær i vores lille forening.