Formandens beretning for 2006.


Det har været et godt år for Argonaftes. Vi har haft et pænt medlemstal, med enkelte udmeldelser og nye medlemmer.

Der har været mange danseoptræderner og mange gode arrangementer i der forgangne år, med kun en aflysning af besøg på Trelleborg, gr. manglende tilmelding.

Af danse arrangementer kan nævnes, at der var en lille gruppe inde og optræde i marts til den græske forening nationalfest.

I februar var der igen opvisning på rejsemessen i Bella centret lørdag og søndag.

I april var der en gruppe i Helsingborg og optræde på et kulturteater i forbindelse med et stort arrangement af den svenske græske forening. Der var meget ros at hente fra alle tilskuerne.

I juli var der en stor gruppe både børn og voksne der var i Atheen og optræde på Dora Stratou. Det var til et stort arrangement for dansegrupper udenfor Grækenland, med græske underviser. Vi optrådte lørdag og mandag og mandag var den store landsdækkende tv. Kanal der for at optage opvisningen.

Det gik utrolig godt begge dage, dog var der lidt mere nervøsitet at spore om mandagen da vi så at der var tv på.

Vi fik meget ros fra forskellige sider. Bl.a. fordi vi danse gamle græske danse, at vi havde børn med i vores trup og fordi vi var blandet hold af både græker og dansker. De fleste andre hold var fortrinsvis bestående af unge grækere.

Det var en meget stor oplevelse at møde de andre landes dansegrupper, se deres opvisning, og især at se og opleve Dora Stratou danseopvisninger. Der har vi meget at lære. Men vi deltog også i worksshop og fik en fornemmelse af ders undervisning og fik at føle hvordan det er at træne i 30 graders varme.

I August var også igen i år et hold inde og optræde til kulturhavn. Det var igen en succes og der var meget ros at hente.


Af arrangementer kan der nævnes at d. 20/1 havde vi sammenskudsgilde. Der var et pænt fremmøde og alle kom med en lille kulinarisk ret mad, og vi havde igen hyret 2 musiker til at spille op til dans.

21-22/1 Afholdt Petros Selkos dansekursus. Der var ikke ret stor tilmelding men dem der deltog fik igen stort udbytte af hans meget inspirrende undervisning.

19/2 afholdt vi generalforsamling med efterfølgende banko spil. Her var der rigtig mange flotte præmier, og det var næsten alle der kunne gå hjem med en lille gevinst, nogle måtte have indkøbsposerne frem. Meget hyggelig dag.

26/2 var vi i Dragør hvor vi først mødtes på havnen til fastelavnsboller og dertil varm punch, lavet efter gammel dragør tradition. Vi gik så ned og så tøndeslagning til hest, og nyd den tidlige forårssol.

I Februar var argonaftes blevet inviteret til Åbenthus på den græske Ambassade. Vi var da inde og repræsentere os.

10/3 havde vi filmaften. Vi havde fået lov at låne den græske forenings lokaler mod at vi spiste maden der.

Maden var ikke den store oplevelse, men efter den så vi vidiofilmen om ”Jason og det gyldne skind.”

26/4 havde vi hyret 2 underviser fra Tornado dansere til at give os 2 timers undervisning i line dans. Det var en stor oplevelse og alle fik vist sved på panden og det var heller ikke så let som det umiddelbart kan se ud. Men en meget hyggelig aften.

De 2 meget dygtige dansere viste os en linedans til Zorbas som de optræder med også måtte vi jo også vise dem vores Zorbas.

11/6 havde vi arrangeret en besøg på Planatariet efter at vores planlagte tur til Trelleborg blev aflyst.

Vi var inde og se en fil om ”antikkens Grækenland”, utrolig flot film ja, den fik os næsten til at føle os tilbage til den årti.

Bagefter nød vi den tidlige sommerdag med et besøg i Riz Raz gårdhave.

22/10 var vi på besøg på Glyptoteket, hvor der var en særudstilling om ”Kvinder i impressionismen”, en stor kunstudstilling med mange berømte kunstner. Der var også tid til at se på alt det nye der er sket efter glyptotekets renovering. Vi var blevet lidt sultne og spiste så frokost på en gammel kendt dansk restaurent PUK. Hvor vi fik gamle danske retter, Sild, Gammel ost og brændevin og nogle fik Stegt flæsk og persillesovs. Meget hyggelig dag.

12/11 havde vi filmfremvisning af vores optræden på Dora Stratou og lidt fra Dora Stratou’ og de andre landes opvisning. Så alle kunne få et lille indtryk af vores besøg i Athen.


Ja som sagt har det været et godt år for Argonaftes med mange godt arrangementer og danseoplevelser. Vi vil godt takke alle medlemmer for den store opbakning ved vores arrangementer og for den altid positive deltagelse til disse.

Vi har jo igen i år prøvet at finde på nye ting for at gøre det spændende for jer medlemmer og håber på en fortsættelse af dette.

Jeg vil gerne takke de andre bestyrelsesmedlemmer for godt samarbejde og vores altid positive og inspirerende møder.

Lige så vil vi gerne takke Linda for hendes store arbejdsindsats i Argonaftes, det er jo med lidt tristhed at vi må sige farvel til hende i bestyrelsen. Vi har jo haft mange års godt samarbejde sammen. Så jeg syntes vi skal give Linda en Applaus med tak for alt.