Nyhedsbrev 26 maj 2008

Web-adressse: www.argonaftes.dk
E-mailadresse: argonaftes@mail.dk
Gironummer: 5737540
Bestyrelsen:

Formand:
Vasilis
Stefanou
35816852
Næstform.:
Lisbeth
Grafmøller
32585751
Kasserer:
Jytte
Gerving
46731708
Sekretær:
Janne
Frausing
60651022
Medlem:
Lone
Bang
26139368
Suppleant:
Birthe Leth
Nielsen
39625250

Kære medlem

Vi håber at se dig søndag den 25. maj til vores sidste arrangement før sommeren, nemlig rund­visningen på Karen Blixen Museet ved Rungsted, hvor det selvfølgelig bliver det skønneste sol­skinsvejr, så vi kan sidde i parken og nyde vor medbragte mad. Samme dag er der Livsstils­Universet på Rungstedgaard for dem, der skulle have lyst det. Læs mere under Kommende arrangementer.

Argonaftes har afholdt sin årlige generalforsamling, og referatet er vedlagt dette nyhedsbrev. Bestyrelsen har konstitueret sig som hidtil, hvilket fremgår af brev­­hovedet ovenfor. Regnskab blev udsendt til medlemmerne på mail før mødet og omdelt på mødet. Har du ikke modtaget regn­skabet og ønsker det tilsendt, så kontakt kassereren.

Med afskedsfest lørdag den 12. april og danseseminar med Thanassis Mpeas den 19.-20. april har Vasilis afsluttet denne dansesæson. Vasilis arrangerer rejse til Græken­land i november, så­fremt der er tilslutning. Rejse i foråret 2009 er også en mulighed, men vil kun blive arrangeret på opfordring. Meld dine ønsker til Vasilis.

Argonaftes deltager i årets Kulturhavn lørdag den 2. august kl. 16.00-17.00 på Verdensscenen og søndag den 3. august kl. 15.00-16.00 på Dansescenen, hvor 22 medlemmer af Argonaftes i år har meldt sig til at deltage, det er den største deltagerskare i alle de år, vi har deltaget i Kultur­havn. Program for Kulturhavn og placering af scenerne kan ses på www.kulturhavn.dk

Til slut vil vi byde vore nye medlemmer hjertelig velkommen i Argonaftes.


De venligste hilsner og ønsker om en dejlig sommer
Bestyrelsen, maj 2008

------------------------------  SIDEN SIDST  ------------------------------


18/1-08: Sammenskudsgilde. Så var der igen fest i vor lille forening. Flot fremmøde, masser af mad, levende musik og dans hele aftenen gjorde dette til en hyggelig aften i godt selskab.

3/2-08: Fastelavns-søndag mødtes vi på havnen i Dragør, hvor foreningen bød på den traditionelle Dragør-punch og hjemmebagte fastelavnsboller mens vi så på, at rytterne red rundt i havnen. Derefter så vi tøndeslagning til hest. Såvel heste som ryttere var pyntet efter gammel tradi­tion, og det varede længe inden de fik tønden slået ned. En rigtig hyggelig dag og vi fik da også alle varmen af punchen :o)

17/2-08: Generalforsamling. 20 medlemmer var mødt op for at tage del i arbejdet omkring Argonaftes og ikke mindst for i godt humør at deltage i det efterfølgende bankospil med masser af flotte præmier.

29/3-08: DR Byen. Vi blev vist rundt i de nye bygninger i DR Byen og fik set en bid af dette medie­univers, som både rummer gamle rekvisitter og nyeste teknologi. Det var jo dagen derpå: X-factors finale havde været i luften aftenen før, og vi fik set og fortalt om studiet, teknologien m.m. – alt det, der skal til for at køre så stort et show. Efter at guiden havde vist os rundt i andre dele af DR tog vi en lille privat rundvisning i DR’s arkiver, da et af bestyrelsesmedlem­merne har sin daglige gang her.

---------------------  KOMMENDE ARRANGEMENTER  ----------------------
invitér gerne venner og familie

Karen Blixen Museet.
Søndag den 25. maj. Vi mødes    kl. 11.45   ved hovedindgangen.
Entré 40 kr. (45 hvis vi ikke er over 10 personer). Hertil rundvisning, som er gra­tis for med­lem­mer, 40 kr. for gæster. Den starter kl. 12 og varer 45 min. Tag mad og drikke med til hyggelig skovtur i Blixens park bagefter (der er ikke mulighed for at sidde over­dæk­ket, så husk paraplyen - vi aflyser ikke i tilfælde af dårligt vejr; der er dog mulighed for at sidde i cafeen, men så skal maden købes dér). Vi kan være max 30 til rundvisningen. Tilmeld dig til Lisbeth på email lgraf@sundbynet.dk, sms 60665751 eller tlf. 32585751 senest mandag den 19. maj.

KAREN BLIXEN MUSEET, RUNGSTEDLUND    læs om museet her:   www.karen-blixen.dk
Karen Blixen Museet åbnede i maj 1991. Det er indrettet i hendes fødehjem Rung­sted­lund, som igen blev hendes hjem i 1931, da hun vendte tilbage til Danmark efter 17 år som far­mer i Afrika. Til sin død i 1962 boede og skrev hun alle sine verdens­berømte for­tæl­linger her. Rung­­sted­­lund ligger tæt ved Øresundskysten i Nordsjælland, og bag byg­ning­erne strækker sig 30 tønder land have, eng og lund. Området er efter Karen Blixens ønske ud­lagt som fugle­reservat, men åbent for besøgende. Karen Blixens grav kan ses ved foden af Ewalds høj.
TRANSPORT til museet kan foregå med tog til Rungsted Kyst. Herfra er der 15-20 min. gang eller bus­for­bindelse nr. 388. Desuden er der busforbindelse (nr. 388) fra Klampenborg og Lyngby Station. Der er et begrænset antal parkeringspladser ved museet.

LivsstilsUniverset på Rungstedgaard:
Fredag den 23. maj 2008 kl. 14 går "LivsstilsUniverset" i luften. Det bliver et uni­vers af skøn­ne oplevelser og inspiration indenfor stort set hele LivsstilsUniverset. Udstillingen er flotte og smukke omgivelser på Rungstedgaard i Rungsted og med Karen Blixen Museet på den ene side og Rungsted Havn og Øresund på den anden.
I udstillingens hyggelige "oaser", vil du møde udstillere med kunst, alt til boligen. Se den ny­este mode og trends, lækre økologiske produkter (gourmet, mode, vin, delika­tesser) med pal­mer og oliventræer i potter, skønt interiør og lækre gamle franske haveting.
Søndag åbent 10-17. Indgang kr. 40, børn kr. 10 (under 12 år gratis). Janne kan skaffe gratis adgang.
Læs om livsstilsmessen og dagens aktiviteter her:   http://www.go-pilot.com/article.2160.html

    VI SES !!!