Bestyrelsens beretning fra året 2004
spacer.gif (47 bytes)
spacer.gif (47 bytes)
Det har været et godt år for Argonaftes, vi har haft stor fremgang af medlemme og kun enkelte udmeldinger.

Det er også igen i år et lille overskud, og vores regnskab ser pænt ud, men det vil Jytte fremlægge senere.

Vi har haft mange gode, hyggelige og kulturelle oplevelser, hvor vi har prøvet at kombinere programmet med både græske og danske indslag. Der har dog været to aflysninger, bl.a. bakken (en tur med børnene) og en rundvisning på Danmarks Radio, grundet af for få tilmeldinger. Ellers har året båret præg af fest og hygge.

Vi har jo haft 10 års jubilæum, som blev fejret på Kreta på Jyllingevej med middag, dans og musik. Vasilis holdt en tale, og der var også lavet en sang til anledningen.

Vi startede året med en frokost på restaurent Nefeli og derefter en forestilling i planatariet om koralrevet. Det var en meget livagtigt og en flot oplevelse og der var et stort fremmøde.

I februar var der igen danseopvisning i Bella Centret, hvor der var nogle af Argonaftes dansere, der optrådte i Vasilis' dansetrup.

I marts var der Pelepponnes rundt, en kultur/danserejse. Det var en meget spændende tur, som var meget flot arrangeret af Vasilis. Vi fik mange kulturelle oplevelser, og var også ud at danse - næsten hveraften - på de restaurenter vi besøgte.

I februar havde vi, ligesom i dag, generalforsamling med efterfølgende bankospil. Da det var en stor oplevelse og meget hyggeligt, vil vi jo igen tage dette op. Der er dog som håbet, ikke helt så mange sponsorgaver. Det er jo i forvejen et stort arbejde, der hviler på bestyrelsen, og vi kunne godt tænke os, at der var lidt mere hjælp til bestyrelse mht sponsorgaver.

I april havde vi en arrangeret tur til Amagermuseet. Det var spændende at se og lære lidt mere om den tid, da hollænderne kom til landet. Da Vasilis havde medbragt sin musik, fik vi lov til at danse lidt i en af museets stuer. Vi sluttede med et kafébesøg i Dragør og en lille tur rundt i de små hyggelige stræder.

Den 1. maj var der fest i den græske forening pga nationaldagen og Cyperns optagelse i EU. Vi var en gruppe, der var inde og hjælpe med flere opgaver, samt en danseopvisning. Foreningen havde været til Vasilis good-bye party for at promovere deres nye forening, og bed om hjælp til dagen, og der var flere os, der tilbød os. Vi var dog meget skuffede, da vi lagde et stort stykke arbejde på dagen. Vi fik hverken varmt mad, drikkelse og ikke engang tak for hjælpen.

I maj havde vi så et langt arrangement, hvor vi først så Holmenskirke, derefter en tur på kanalrundfart og en tur i Vor Frue Kirke, hvor der jo lige havde været bryllup. Vi spiste frokost på Hellas og var så derefter filkem Troja. Vi sluttede den meget hyggelig dag på Den Irske Pub.

I august optrådte vi igen på Kulturhavn arrangementet. Til trods for, at det var meget varmt, var der et stort fremmåde. Vi havde store problemer med musikken om lørdagen, og måtte have hjælp af alle tilskuerne for at gennemføre programmet. Der blev klappet ihærdigt til pentasalien. Søndagen forløb fint, og vi har meddelt at i år ønsker vi ikke at danse i det telt, hvor der åbenbart altid er problemer med musikken.

Vi havde et arrangement til Danmark radio, som blev aflyts pga for lidt tilmeldinger. Til vores Tivolitur, var det kun bestyrelsen, der deltog.

Vi har været på besøg på den græske ambassade for at hilse på den nye ambassadør og for at præsentere vores forening. Det har i år inviteret foreningen Argonaftes til et åbent hus arrangement, der foregår den 29. marts kl. 18:30-20:00, hvor også andre foreninger er inviteret.

Vi synes selv, at det har været et godt år for Argonaftes med mange hyggelige arrangementer. Jeg vil gerne takke alle for det store fremmøde og opbakning ved de fleste arrangementer.

Jeg vil også takke de andre bestyrelsesmedlemmer for et godt samarbejde. Det har været hyggeligt og lærerigt at samarbejde med jer. Vi bruger meget tid på at planlægge arrangementer, og det hele hviler på frivilligt arbejde, så jeg håber, at vi igen i år, vil få stor opbakning fra jer alle.

Til forsiden